The Bushcraft Clothes and Muscles Are (almost) Ready [Wersja Polskojęzyczna Pod Angielskim Tekstem]

So little time, so much to do.
The fabrics are here but there’s still sewing. The backpack, the tarp and raincoat…
Then, there’s still food to take care of as well as weapons and tools.

Well, at least the clothes are ready. Most of it is pure or almost pure wool, except for one cotton t-shirt, a pair of cotton underpants and two pairs of shoes – moose-hide moccasins and leather paleo sandals.

Of course, unless we’re prepared to spend hundreds and hundreds of dollars, it’s nearly impossible to avoid modern materials altogether. That’s why we decided that whenever there’s just a small thing, which doesn’t really give us any advantage, and replacing it would be highly impractical and expensive, it can stay.

So inevitably, there’ll be some small pieces of plastic here and there. For example shirt buttons. Although, I think I’ll replace them with wooden and/or antler ones when I have more time.

Thin rubber soles under the shoes… Well, technically rubber has been around for centuries. Admittedly, it was a different kind of rubber but that is exactly one of the things we don’t want to be hampered by. Especially that it makes almost no difference, either practical nor aesthetic.

And last but definitely not least. The strength and conditioning part of the preparation. This isn’t one of my ultralight trips so literally everything needs to change. Including my bodyweight, which has to go up a bit. I’m expecting my full pack to weigh around 70 lb. This is over 42% of my current body weight. Not the best ratio.

So apart from eating more, which is the best part of it, I started hiking steep hills with a giant backpack filled with kettlebells and dumbbells. So far, I can tell you what distance I’m not comfortable with. Seven miles seems to be my breaking point. I could technically still walk after that but it wasn’t graceful and I sure didn’t feel like doing it again the day after.

Unfortunately, I don’t think I’ll be able to test-hike in the bushcraft clothes before leaving. It is simply way too hot for that down here.

 

 

 

Tak mało czasu, a wciąż tyle do zrobienia.
Materiały już mam ale zostało jeszcze szycie. Plecak, tarp i płaszcz przeciwdeszczowy…
Trzeba się również zająć jedzeniem, bronią i narzędziami.
 
Dobrze, że chociaż ubrania są gotowe. Większość z nich to czysta lub prawie czysta wełna, z wyjątkiem jednej bawełnianej koszulki, pary bawełnianych majtek i dwóch par butów – mokasynów z łosiowej skóry i skórzanych sandałów.
 
Oczywiście, jeśli nie chcemy wydać jakichś kosmicznych pieniędzy, to całkowite uniknięcie nowoczesnych materiałów jest prawie niemożliwe. Dlatego zdecydowaliśmy, że w wypadku drobnych elementów, które nie dają żadne konkretnej przewagi, a zastąpienie ich byłoby bardzo niepraktyczne i drogie, przymykamy oko.
 
Dlatego znajdą się czasem jakieś małe kawałki plastiku tu i tam. Na przykład guziki koszuli. Chociaż myślę, że zastąpię je drewnianymi lub wykonanymi z poroża, kiedy będę miał więcej czasu.
 
Cienkie gumowe podeszwy pod butami… cóż, technicznie gumy używa się od wieków. Co prawda był inny rodzaj gumy, ale to jest dokładnie jedna z tych rzeczy, którymi nie chcemy sobie niepotrzebnie utrudniać życia. Zwłaszcza, że nie robi to żadnej różnicy, ani praktycznej, ani estetycznej.
 
No i oczywiście przygotowanie fizyczne/kondycyjne. Nie będzie to jedna z moich ultralekkich wycieczek więc dosłownie wszystko będzie wyglądało inaczej i wiele w moim podejściu musi się zmienić. Włączając w to moją masę ciała, która jest w tej chwili za niska. Spodziewam się, że pełny plecak na tą wyprawę będzie ważył ok 32 kg. To ponad 42% mojej obecnej wagi. Nie jest to najlepszy stosunek wagowy.
 
Oprócz obżerania się, co jest akurat dość przyjemnym elementem przygotowań, zacząłem łazić po stromych wzgórzach z wielkim plecakiem, pełnym żelaztwa. Jak na razie, mogę jedynie stwierdzić z jaką odległością nie czuję się komfortowo. Dwanaście kilometrów wydaje się być moim rozsądnym maksimum. W prawdzie mogłem dalej jeszcze chodzić ale nie wyglądało to zgrabnie i z pewnością nie miałbym ochoty powtórzyć tego następnego dnia.
Niestety wydaje mi się, że nie będę w stanie zrobić testu w ubraniu bushcraftowym przed wyjazdem. Jest tu po prostu stanowczo za gorąco.

The Self-feeding V Fire Fallacy

You’ve probably seen this type of fire at least a few times on social media. If you know how it’s supposed to be a great all-night fire, skip to the next paragraph. If you don’t, I’m going to quickly explain what it’s all about. This is simply a type of fire that is supposedly self-feeding and, if done properly, is said to keep you warm all night by allowing the logs to slowly catch fire from one another as they burn out and slide down.

I’m not going to bore you with technicalities. If you want to see and hear more, just watch the video below. I guess we could say there are three main elements that determine whether or not a particular type of fire lay makes sense.

 

 

1. Is it safe?
2. Is it going to keep me warm on a cold night?
3. Is it easy to build and maintain?

Unfortunately, in this case the answer is no, no and no.

1. The way it is set up makes it very easy to set the frame as well as the entire firewood supply aflame within minutes. I don’t have to tell you what a giant flame torch like that means in the woods among trees. Yes, you can use green wood but even green wood will eventually dry out and catch on fire. It actually doesn’t take that long.

2. Another problem with green wood is smoke and rather low heat output. The V shape that is supposed to make the fire maintenance-free, inherently forces you to sit or lay in the coldest and smokiest spot possible. When preparing an all-night fire, we usually want it to be a bit longer than our bodies in order to keep us warm from head to toe. It’s easy to imagine what’s going to happen when all we have is just a tiny bit of a fire pointing toward our belly button, with most of the heat being reflected upward and wasted. If possible, a fire should be oriented parallel to the wind allowing it to pass freely between our bed and the fire and reflector if we have one. If we block the air flow to the right and left, we’re inevitably always sitting in the way of the smoke.

3. I personally don’t believe in maintenance-free fires and this one is no exception. There is simply too many factors that we have no control over, that can affect the way a fire burns. Wind strength and direction (which BTW can and often does change throughout the day or night), wood and air humidity, wood type and availability… Because we can’t forget that more often than not, we work with what we have, rather than what we’d like to have. But this V-shaped fire is especially tricky because it requires a special frame to support the wood supply. Building it takes extra time and effort, which doesn’t really pay off when it comes to the fire efficiency. Not to mention, the danger associated with the firewood supply being positioned almost directly above the flames. All it takes is a little stronger wind to blow the flames out of control while we’re asleep, which calls for extra vigilance at all times.

Warm and safe long fire

My opinion? If you really want to save yourself some time and trouble, stay away from such contraptions created to generate Facebook likes and YouTube views.